Pantheon: Rise Of The Fallen pre-alpha 5 test

V zadnjem pismu za javnost, projektni vodja Ben Dean govori o trenutnem statusu igre. Ekipa Visionary Realms je vsak dan bližje verziji, ki so jo poimenovali “Project Faerthale” in predstavlja igralno različico pre-aplha 5 testa. Dean nas v svojem pismu seznani z obsegom dela in pove, da si ekipa ne more več privoščiti “trdega kodiranja” in neprilagodljivih izvedb. Čas so namenili razvoju dejanskih temeljev in “cevovodov” katere je potrebno sedaj implemintirati v igro. Napoveduje, da je pre-aplha 5 vrhunec vsega dela, kjer se bo “zajel” dejanski občutek Pantheona.